Monitor Skażeń Radioaktywnych EKO-C


Przeznaczenie

Instrukcja Obsługi

Funkcje Dodatkowe

Atesty i Zezwolenia


PRZEZNACZENIE


Monitor Skażeń Radioaktywnych typ EKO-C, przeznaczony jest do
wykrywania i pomiaru promieniowania jonizującego pochodzącego
od skażeń radioaktywnych izotopami alfa i beta oraz od źródeł
promieniowania X i gamma.
Monitor wskazuje dane pomiarowe w trzech odrębnych jednostkach:
*  Bq/cm2, skażenie powierzchni radioaktywnymi izotopami alfa
*  cps, skażenie radioaktywnymi izotopami beta
*  µSv/h, przestrzenny równoważnik mocy dawki promieniowania
   X i gamma.
ZASTOSOWANIE

·  wykrywanie i pomiar skażeń powierzchniowych nuklidami alfa,
   beta lub gamma promieniotwórczymi w laboratoriach izotopowych.

·  wykrywanie źródeł radioaktywnych na przejściach granicznych.

·  kontrolowanie terenu po awariach jądrowych, pożarach
   i katastrofach transportowych.

·  kontrola osłon przed promieniowaniem rentgenowskim X i gamma
   w medycynie i przy defektoskopii izotopowej.

·  kontrola powierzchnowych skażeń radioaktywnych. 


DANE TECHNICZNE

·  detektor: okienkowy licznik Geigera -Müllera.

·  zakresy pomiarowe:
     moc dawki: 0.01 do 1000 µSv/h
     skażenie powierzchni: 0.1 do 10000 Bq/cm2
     częstość impulsów: 0.1 do 10000 cps.

·  zakres energetyczny pomiaru:
     dla X i gamma: od 50 keV do 1.5 MeV, ±30% 
		 od 20 keV przy otwartej przesłonie
             (w odniesieniu do Cs-137)
     promieniowanie beta: powyżej 100keV
     promieniowanie alfa:  powyżej  4 MeV.

·  podstawowy błąd pomiaru
     promieniowania X i gamma: 
       nie większy niż ± 15% (w odniesieniu do Cs-137)
     promieniowania alfa i beta: 
       < ±50% (dla izotopów wymienionych w Karcie Badania)

·  zasilanie monitora: bateria akumulatorków NiMH 4x1.2V, 2Ah.

·  czas pracy ciągłej: nie mniej niż 40 godz.

·  warunki klimatyczne:
     -temperatura -10°C do  40°C
     -wilgotność względna do 80% przy 30°C

·  wymiary: 100mm x 170mm x 85mm (z uchwytem).

·  masa:  ok.500g.
FUNKCJE DODATKOWE

·  ułatwiająca wykrywanie i lokalizację źródła radioaktywnego.

·  odejmowania tła naturalnego promieniowania jonizującego.

·  uśredniania wyniku pomiaru.

·  wspólpraca z komputerem PC - przesyłanie wyników pomiaru.

·  zbierania wyników pomiaru w pamięci przyrządu ( opcja )

·  sygnalizujące
     przekroczenie zakresu pomiarowego,
     ustawionego progu alarmu,
     podwyższonego poziomu promieniowania,
     niskie napięcie zasilania,
     zakończenie czasu ładowania akumulatorków.


ATESTY I ZEZWOLENIA

Atest Nr265/93 - C.L.O.R.

Zezwolenie Nr D-14249 - Państwowej Agenji Atomistyki na produkcję i dystrybucję.